Meteo  

   
   

Anunț!

Primăria satului Ghidighici anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Perceptor fiscal

Informații suplimentare referitor la organizarea Concursului pot fi obținute la telefonul 022 710 164, tel. mob. 079605285 sau pe site-ul ghidighici.md

Concursul pentru ocuparea funcției vacante Perceptor fiscal va avea loc în incinta Primăriei satului Ghidighici.

Dosarele pentru concurs se vor depune până la 19  august, a.c.

Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal dosarul de concurs, care conţine:

ambrozia1

De mai multe ori a atenționat despre pericolul cauzat de buruiana invazivă Ambrosia artemisiifolia, însă în majoritatea localităților din republică nu se intreprind măsuri fitosanitare de combatere!

 Ambrozia este o plantă care creşte pe marginea drumului, terenurile lăsate pârloagă, prin parcuri, în grădini, în culturile de cereale, de florea-soarelui etc. şi este extrem de periuloasă pentru oameni. În perioada august-septembrie polenul acestei plante, purtat de vânt, provoacă polinoze, este unul dintre factorii agravanţi ai astmului bronşic.

O singură plantă matură poate elibera până la 8 miliarde de grăunțe de polen (20 microni în diametru) și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative timp de 40 de ani.

La depistarea buruienei este necesară suprimarea/eradicarea nemijlocită a plantei, prin:

- Smulgerea din rădăcină sau tăierea repetată, cel puţin de trei ori, înainte de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului;

- Eradicarea prin lucrări agricole, ca de exemplu săpat – praşila manuală, tăiat – cosit manual sau mecanic;

Ambrosia poate fi controlată cu succes folosind şi erbicide.

- Pentru terenurile necultivate, margini de drumuri, terasamente de cale ferată, o soluţie ar fi erbicidele totale, pe bază de glifosat sau cosirea, de preferat înaintea înfloririi, evitându-se astfel apariţia polenului răspunzător de alergii;

- Substanţele la care este sensibilă această buruiană sunt preparatele pe bază de imazamox sau florocloridon, conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova.

Atenţionăm, că conform prevederilor art.35 alin.(1) lit.a) şi b) a Legii nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, în procesul de cultivare a plantelor, persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sunt obligate să efectuieze cercetarea sistematică a semănăturilor şi a plantaţiilor, realizarea de măsuri fitosanitare în scopul prevenirii apariţiei şi diseminării organismelor dăunătoare.

Totodată, conform art.189 alin.2 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod itenţionat de către deţinătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea dăunătorilor de carantină, a agenţilor patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor, se sancţionează cu amendă de la 3 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

La data de 15.04.2019, ora 16.00, în incinta Primăriei Ghidighici va avea loc ședința Consiliului local cu următoarea Ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea Raportului anual privind executarea bugetului local pentru anul 2018.                      
     Raportor - Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

2. Cu privire la aprobarea Bugetului satului Ghidighici pentru anul 2019 în lectura a doua.                                    
    Raportor - Serafim Isac,Primarul satului Ghidighici

3. Cu privire la aprobarea şi repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la situaţia din 01.01.2019

4. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local Ghidighici în cadrul cauzei  penale nr. 2014928430, începută la 06.11.2014.

    Raportor - Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

    Raportor - Jereghi Efim, consilier

5. Cu privire la acordarea ajutorului material unic

     Raportor - Bucşanu V. consilier

6. Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice

    Raportor - Serafim hac, Primarul satului Ghidighici

ttt 1

În acest context, reprezentanți autorităților publice locale împreună cu serviciile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne și inspectorii Inspecţiei pentru Protecția Mediului, efectuează controale pentru a nu admite arderea resturilor vegetale.

Persoanele celor care vor arde frunzele și deșeurilor menajere, vor achita amendă conform Codului Contravenţional art. 154. Conform legii, persoanele fizice se sancţionează cu amendă în mărime de la 600 până la 1200 de lei, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 60 de ore, iar persoanelor juridice li se aplică o amendă în mărime de la 4.500 până la 9.000 de lei.

Substanţele nocive rezultate din ardere frunzelor se acumulează în stratul de aer de la suprafaţa solului, fiind emanate diferite substanţe toxice, precum: monoxidul de carbon, dioxidul de sulf, funinginea, oxizii de azot, hidrocarburile şi dioxinele, cei mai toxici şi periculoşi compuşi organici de compoziţie complexă.

Ce trebuie să faci cu frunzele și alte resturi vegetale?

Regula spune că orice rest organic trebuie să se întoarcă în sol!

Frunzele căzute și resturile vegetale mărunțite trebuie lăsate la suprafața solului. Acestea se vor descompune în sol, după aratul sau săpatul acestuia, și vor constitui un îngrășământ natural pentru plante și culturi. Acest lucru este chiar recomandat!

   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria@ghidighici.md
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta